SKEMA RANGKAIN ALARM AANTI KEBAKARAN

Posted by Anonymous

SKEMA RANGKAIAN ALARM AANTI KEBAKARAN
Untuk alarm ini,sistem kerjanya adl bila ada asap yang ditimbulkan oleh api melewati antara bola lampu dan LDR sehingga penerimaan cahaya di LDR menjadi berkurang,sehingga nilai tahanan dariLDR menjadi lebih besar mengakibatkan tegangan diCOB/chip cukup untuk on/hidup,sehingga menghasilkan bunyi peringatan/alarm, dan suara tersebut diperkuat dengan amplifier TDA 2002 sehingga bunyi yang dihasilkan menjadi lebih keras